CECED Home page
Download | Mapa webu | Odkazy | Kontakt

Novinky:

Změna prezidenta sdružení CECED CZ

Post prezidenta k 5.4. 2017 opustil pan Jan Šach po vypršení časové lhůty 2 let určené Stanovami sdružení CECED CZ. V této pozici pana Šacha nahradil k 5.4. 2017 pan Tomáš Abraham ze společnosti Miele podle platných Stanov sdružení. Toto bylo odsouhlaseno členy sdružení na Valné Hromadě a Řídícím Výboru konajícím se v sídle sdružení 5.4.2017.

Jsme členy:

The European Committee of Domestic Equipment Manufacturers
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČRSvaz průmyslu a dopravy ČR

Jsme partnery:

Zákon roku

HOME > CECED > Struktura a způsob práce

Struktura a způsob práce

Principy

Aktivity CECED se realizují v rámci následujících zásad:

  • Rozhodnutí jsou založena na konsenzu. V opačném případě jsou přijímána kvalifikovanou anebo jednoduchou většinou s příslušnou úrovní donucení.
  • Každé národní sdružení má jeden hlas. Přímí členové mají přidělené hlasy podle obratu výrobku v rámci produktové a geografické oblasti CECED.
  • Rozhodnutí vyžadují dohodu mezi společnostmi a národními sdruženími; žádné sdružení nemůže zrušit jiné.
  • Na financování se podílí 50 %-mi přímí členové a 50 %-mi národní sdružení.
  • Národní sdružení plně realizují reprezentaci všech svých členů.

Struktura CECED

Rozhodovací struktura sdružení CECED je vypracována tak, aby se do rychlého procesu rozhodování zapojili všichni členové, kterých se daná záležitost týká.
Valná hromada je suverénní orgán, který reprezentuje všechny členy a rozhoduje o všeobecných strategických zájmech.
Řídící výbor je složen ze zástupců výrobců na podnikatelské anebo vedoucí výkonné úrovni. Předkládá návrhy Valné hromadě.
Rada doporučuje Generálnímu řediteli, jak zavést do praxe rozhodnutí Valné hromady a Řídícího výboru.
Tři produktové divize – Velké spotřebiče, Malé spotřebiče a Vykuřovací, ventilační a klimatizační zařízení – analyzují a vytvářejí politiku specifických výrobků v rámci Valné hromady.
Technický výbor je otevřen pro všechny členy a vyvíjí návrhy o technických záležitostech. TV pověřuje hlubším hodnocením Pracovní skupiny a komise.
Výbor národních sdružení reprezentuje ředitele různých členských národních sdružení.

Pracovní skupiny a pracovní komise se vytvářejí za účelem řešení konkrétních požadovaných témat a problémů.

Pracovní skupiny a Pracovní komise

Pracovní skupiny analyzují specifická technická a obchodní témata a připravují posudky pro Řídící a Technický výbor anebo pro jednu z Produktových divizí.

© CECED CZ - Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů
Tel.: +420 2 612 178 80, E-mail: info@cecedcz.cz
CECED CZ | Členové | Stanovy CECED CZ | Etický Kodex | CECED | Členové - výrobci | Členové - národní asociace | Struktura a způsob práce | Sekretariát CECED | OEEZ | EU Legislativa | Legislativa v ČR | Energetické štítky | Energetické štítky EU Legislativa | Energetické štítky Legislativa v ČR | Eco_design | EU Legislativa | Legislativa v ČR | Code of Conduct | ATLETE | Zákon roku | Download | Odkazy | Kontakt | Novinky |