CECED Home page
Download | Mapa webu | Odkazy | Kontakt

Novinky:

Změna prezidenta sdružení CECED CZ

Post prezidenta k 5.4. 2017 opustil pan Jan Šach po vypršení časové lhůty 2 let určené Stanovami sdružení CECED CZ. V této pozici pana Šacha nahradil k 5.4. 2017 pan Tomáš Abraham ze společnosti Miele podle platných Stanov sdružení. Toto bylo odsouhlaseno členy sdružení na Valné Hromadě a Řídícím Výboru konajícím se v sídle sdružení 5.4.2017.

Jsme členy:

The European Committee of Domestic Equipment Manufacturers
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČRSvaz průmyslu a dopravy ČR

Jsme partnery:

Zákon roku

HOME > CECED > Poslání CECED

Poslání CECED

Chladničky, mrazničky, pračky, sporáky a jiné velké či malé domácí spotřebiče jsou denní realitou našich životů. Domácí spotřebiče nám každý den ušetří hodiny domácích prací. Dostupnost domácích spotřebičů takto umožňuje zvýšit kvalitu života.

Evropský průmysl je základním přínosem ekonomiky EU. V průběhu let se díky němu dramaticky zdokonalila technologie provázená soustavným snižováním cen pro spotřebitele. V Evropě se ročně prodá průměrně 50 milionů velkých a 200 milionů malých spotřebičů.

Asi půl milionu zaměstnanců rozvíjí a vytváří celosvětové umění technologie, co může přinést rozvoj prosperity do nových industrializovaných zemí tím, že evropská technologie zůstane pro ně dostupná.

V roce 1958 byl CECED založen jako Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů na základě iniciativy Západoevropských národních sdružení. V roce 1997 byla v Bruselu zřízena oficiální kancelář, která reprezentuje tento průmysl ve jménu Evropských institucí. V tomto roce se zavedla také možnost přímého členství pro jednotlivé společnosti. V roce 1999 CECED zefektivnil svou organizaci a vybudoval svou současnou strukturu.

CECED podporuje úlohu odvětví zvyšovat výkonnost výrobků při současném snižování jejich dopadů na životní prostředí.

CECED reprezentuje Evropské odvětví domácích spotřebičů přímo zaměstnávající přes 200 000 lidí. Toto odvětví dosahuje roční obrat okolo 35 miliard EUR. Členské společnosti vyrábějí následující výrobky:

  • velké domácí spotřebiče (chladničky & mrazničky, myčky nádobí, pračky, sušičky, sporáky & trouby);
  • malé domácí spotřebiče (široký sortiment výrobků od holících strojků k vakuovým čističům);
  • vykuřovací, ventilační a klimatizační zařízení, hlavně pro domácí spotřebu.

CECED reprezentuje inovační odvětví. Příklady současného proudu inovace jsou interaktivita s elektronickou komunikační technologií, zvyšování výkonu při současném snižovaní spotřeby energie a případně i spotřeby vody. Úspěšné projekty Energie & Životní prostředí ukazují, jak může být spojeno omezení ekologických dopadů se zvyšováním výkonnosti výrobků.

Cíle sdružení CECED

Hlavním cílem CECED je reprezentovat a hájit zájmy evropského průmyslu. Sdružení jedná jako partner při dialogu s politickými a regulačními institucemi EU a komunikuje s tiskem a médii, nevládními organizacemi reprezentujícími různé zájmy (včetně spotřebitelských a ekologických skupin) a jinými zainteresovanými. CECED pro odvětví zabezpečuje fórum na dosažení konsenzu v oblasti záležitostí všeobecného zájmu, jako je standardizace výrobků / procesů a regulačních iniciativ. Tato úloha budování konsenzu může vést ke konkrétním závazkům anebo dohodám v rámci odvětví, které se stanou základem politických snah EU.

Základním principem, kterým se řídi činnost sdružení CECED, je spojit všechny důležité strany a co nejvíc zkrátit procesy rozhodování. Při každém specifickém rozhodnutí sdružení CECED se do procesu zapojí jenom ti, kterých se to skutečně týká, přičemž pracovní skupiny se udržují malé a efektivní.

Členství

Od roku 1997 mohou být jednotlivé společnosti vyrábějící domácí spotřebiče přímo reprezentované sdružením CECED.

Společnost se může stát přímým členem, když:

  • vyrábí v Evropě a má přímé obchodní zastoupení v nejméně čtyřech zemích reprezentovaných sdružením CECED. „Zemí reprezentovanou sdružením CECED“ je země, jejíž národní obchodní sdružení je přímým členem sdružení CECED – viz seznam v sekci Členové CECED.
  • a je členem příslušného národního sdružení CECED ve více jak polovině zemí, v kterých má přímé zastoupení (závody anebo pobočku).

Národní sdružení se mohou stát přímým členem, když:

  • reprezentují výrobce domácích spotřebičů anebo jejich zástupce v jedné ze zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) anebo zemí přistupujících do EHP.
  • v případě, že členem je víc jak jedno sdružení, vytvoří za zemi jednu delegaci pro CECED.
© CECED CZ - Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů
Tel.: +420 2 612 178 80, E-mail: info@cecedcz.cz
CECED CZ | Členové | Stanovy CECED CZ | Etický Kodex | CECED | Členové - výrobci | Členové - národní asociace | Struktura a způsob práce | Sekretariát CECED | OEEZ | EU Legislativa | Legislativa v ČR | Energetické štítky | Energetické štítky EU Legislativa | Energetické štítky Legislativa v ČR | Eco_design | EU Legislativa | Legislativa v ČR | Code of Conduct | ATLETE | Zákon roku | Download | Odkazy | Kontakt | Novinky |