CECED Home page
Download | Mapa webu | Odkazy | Kontakt

Novinky:

Změna prezidenta sdružení CECED CZ

Post prezidenta k 5.4. 2017 opustil pan Jan Šach po vypršení časové lhůty 2 let určené Stanovami sdružení CECED CZ. V této pozici pana Šacha nahradil k 5.4. 2017 pan Tomáš Abraham ze společnosti Miele podle platných Stanov sdružení. Toto bylo odsouhlaseno členy sdružení na Valné Hromadě a Řídícím Výboru konajícím se v sídle sdružení 5.4.2017.

Jsme členy:

The European Committee of Domestic Equipment Manufacturers
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČRSvaz průmyslu a dopravy ČR

Jsme partnery:

Zákon roku

HOME > ATLETE > ATLETE

ATLETE

Program ATLETE pokračuje druhým projektem ATLETE II, který je zaměřen na testování energetického štítkování a zhodnocení ekodesignu u praček.

Požadavky na označování energetickýmištítky a požadavky ekodesignu jsou klíčové pro přeměnu trhu k energeticky účinnějším spotřebičům. Nicméně úspěch těchto strategických opatření je silně závislý na spotřebitelích, na jejich jistotě, že výrobky na evropských trzích jsou v souladu s požadavky legislativy.

Cílem projektu ATLETE II je proto celoevropské ověření dodržování požadavků na energetické štítkování a ekodesign pro segment praček při užití nových měřících metod, více založených na uživatelské praxi, jako i zvýšení kapacity evropských testovacích laboratoří a zároveň podpora spolupráce mezi národními orgány dozoru nad trhem.

Projekt začal v květnu 2012 a skončí v říjnu 2014.

Podrobné informace a kompletní výsledky testů naleznete na ATLETE II

Přehledný leták s informacemi pro prodejce i spotřebitele naleznete na Leták ATLETE II

K dispozici je vám i tisková zpráva při příležitosti zveřejnění výsledků projektu Tisková zpráva – výsledky ATLETE II

První projekt ATLETE I , který byl zaměřen na ověřování energetických štítků ledniček, byl ukončen v roce 2011 a veškeré informace naleznete na stránkách projektu ATLETE I

© CECED CZ - Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů
Tel.: +420 2 612 178 80, E-mail: info@cecedcz.cz
CECED CZ | Členové | Stanovy CECED CZ | Etický Kodex | CECED | Členové - výrobci | Členové - národní asociace | Struktura a způsob práce | Sekretariát CECED | OEEZ | EU Legislativa | Legislativa v ČR | Energetické štítky | Energetické štítky EU Legislativa | Energetické štítky Legislativa v ČR | Eco_design | EU Legislativa | Legislativa v ČR | Code of Conduct | ATLETE | Zákon roku | Download | Odkazy | Kontakt | Novinky |